รายละเอียดบริการห้องประชุมฯ


จองห้องประชุมฯ
สอบ Walk-in Exam-เปิดลงทะเบียน25กันยายน2566หลักสูตรที่เปิดสอน | หลักสูตรฝึกอบรม

Walk In Exam

STOU – EPT

วิชาที่เปิดสอน

กำหนดการออกหน่วยบริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

STOU UBON CHANNEL

FACEBOOK

ข่าวประชาสัมพันธ์

587548_0

589666_0

590738_0

590975_0

590976_0

590977_0

พ.ย 7

พ.ย 8

พย. 1

พย. 2


5/5

https://youtu.be/WTjXvfe3E2E


รับสมัครนักศึกษาใหม่

รวมข้อมูลการสอบออนไลน์

https://youtu.be/UZlKfWRL6yk

เรื่องที่นักศึกษาควรทราบและปฏิบัติในการสอบออนไลน์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบออนไลน์

นักศึกษาสามารถทดสอบการสอบออนไลน์ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา

ใบคำร้องขอบัตรทำเข้าสอบออนไลน์ (บัตรเหลือง)

  • แสดงข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา​
  • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • รับข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน สนามสอบ ผลการสอบ

แอปพลิเคชัน STOU SISA


เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล ควรเปิดเว็บไซต์นี้ด้วยบราวเซอร์ Chrome