เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ศวช.มสธ.อุบลราชธานี จะเริ่มออกหน่วยบริการ เริ่มตั่งแต่ มกราคม 2565