ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563
#จบรุ่น36 #จบ2560 #รักมสธ

ใส่ความเห็น