ข้อแนะนำในการเตรียมตัวฉีดวัคซีน

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวฉีดวัคซีน

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ควรตรวจสอบร่างกาย แจ้งแพทย์ก่อนฉีดเกี่ยวกับโรคประจำตัว

ใส่ความเห็น