วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี  และบุคลากรศูนย์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management-KM) เรื่องรูปแบบการให้บริการการศึกษา ณ สนามสอบอำเภอและจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องสัมมนา 4 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี 

ใส่ความเห็น