ที่อยู่ : 199 หมู่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-281891-5
โทรสาร : 045-281-890 Facebook : www.facebook.com/stou.ubon

FACEBOOK

Line กลุ่มนักศึกษาประจำจังหวัด

อุบลราชธานี

อำนาจเจริญ

ยโสธร

ศรีสะเกษ

ขอนแก่น

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

สุรินทร์

บุรีรัมย์